Lịch công tác

Tìm kiếm:
Chọn nhóm
select
STTTiêu đềFile Đính kèm
1 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 8/7 đến ngày 14/7/2024)
( Ngày đăng: 09/07/2024 )
2 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 01/07 đến ngày 07/07/2024)
( Ngày đăng: 30/06/2024 )
3 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024)
( Ngày đăng: 27/06/2024 )
4 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 17/6 đến ngày 23/6/2024)
( Ngày đăng: 16/06/2024 )
5 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 10/6 đến ngày 16/6/2024)
( Ngày đăng: 10/06/2024 )
6 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 03/6 đến ngày 09/6/2024)
( Ngày đăng: 03/06/2024 )
7 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 27/5 đến ngày 02/6/2024)
( Ngày đăng: 28/05/2024 )
8 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 20/5 đến ngày 26/5/2024)
( Ngày đăng: 20/05/2024 )
9 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 13/5 đến ngày19/5/2024)
( Ngày đăng: 13/05/2024 )
10 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH – TRUYỀN HÌNH (Từ ngày 6/5 đến ngày 12/5/2024)
( Ngày đăng: 06/05/2024 )

Chính quyền điện tử