Người tốt - Việc tốt

 

Zơ Râm Ul-học theo Bác từ những việc làm đơn giản, những hành động cụ thể

Năm nay,tuy đã ngoài 70 tuổi, từng 2 lần được gặp Bác Hồ kính yêu và từng kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Ông Zơ Râm Ul ở thị trấn Thành Mỹ, được coi là tấm gương mẫu mực trong công tác, phát...

Anh Đinh Văn Náo-một tấm gương trong sản xuất kinh doanh giỏi

Đến với thôn Rô anh hùng, mảnh đất đã chẻ chở cho bao chiến sĩ cách mạng, nơi đó, có những con người chịu thương chịu khó với mong muốn vươn lên thoát cảnh nghèo nàn.Đến tìm anh Đinh Văn Náo, một nông...

Zơ Râm Túa-người cựu binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa.

Tuy không trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ vào những năm 1954, song ở Nam Giang vẫn có hàng trăm lượt người đã từng tham gia gùi lương, tải đạn qua Lào rồi về đường 9 Nam Lào để...

Bờ Nước Nhao- Vượt khó làm giàu

Chị Bờ Nướch Nhao –thôn Pà tôih xã Tà pơ là chủ của mô hình kinh tế vườn – ao – chuồng – rừng có quy mô khá lớn với hơn 2 ha. Trang trại là sự kết hợp giữa “ nuôi heo rừng lai cỏ” cùng với đào ao nuôi...

Chính quyền điện tử