Liên hệ

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH TRUYỀN HÌNH NAM GIANG

* Địa chỉ: TT Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

* Điện thoại: 0235.3792531

Email : vhttthnamgiang@gmail.com

Website: http://www.namgiangrt.quangnam.gov.vn      

Chính quyền điện tử