Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

 

Tập huấn kỹ năng thông tin, tuyên truyền về giảm nghèo thông tin

Trong 2 ngày 20 và 21/9, Sở Thông tin- Truyền thông khai mạc đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thông tin, tuyên truyền cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở về giảm nghèo thông tin ( Tiểu...

Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách

Cùng với việc tăng trưởng dư nợ, thời gian qua; Phòng giao dịch NHCSXH huyện còn phối hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhận thác, Tổ TK&VV tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín...

Tập huấn, hướng dẫn về thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn...

Ngày 27/6, UBND huyện Nam Giang tổ chức tập huấn, hướng dẫn về thực hiện các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững cho gần hơn 100 cán bộ lãnh đạo các ban, ngành liên quan của huyện, Lãnh...

Chính quyền điện tử