Truyền thanh cơ sở

 

Hiệu quả ứng dụng truyền thanh công nghệ tại Nam Giang

Sau thời gian thử nghiệm áp dụng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông (gọi tắt là IP), Nam Giang nhận phản hồi tích cực từ cộng đồng, giúp công tác tuyên truyền ngày càng phát...

Nam Giang tập huấn nghiệp vụ truyền thanh cơ sở

(QNO) - Ngày 25/10, Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Nam Giang tập huấn công tác truyền thanh cơ sở cho gần 20 cán bộ phụ trách đài truyền thanh ở 11 xã.

Chính quyền điện tử